Podmínky pro získání kotlíkové dotace

Neekologické staré kotle na tuhá paliva jsou v současné době jedním z největších znečišťovatelů ovzduší. Spaliny z těchto kotlů ohrožují naše zdraví. Proto Ministerstvo životního prostředí dohodlo s EU jedinečnou příležitost pro české domácnosti vyměnit tyto staré kotle za nové, mnohem ekologičtější. Na výměnu starého kotle za jiný ekologičtější zdroj vytápění a tzv. mikroenergetická opatření bude možné získat až 85% dotace z max. částky 150 tisíc Kč.

Na námi prodávané kotle ATMOS je poskytována kotlíková dotace, které se poskytují až do roku 2020Chcete vědět, jaké jsou podmínky pro získání kotlíkové dotaceK těmto dotacím Vám poskytujeme bezplatný poradenský servis a navíc zajišťujeme klientům odbornou montáž.

Kotlíková dotace je určena na výměnu starých neekologických kotlů na pevná paliva v rodinných domech a je poskytována na kotle na pevná paliva s ručním přikládáním prostřednictvím projektů jednotlivých krajů. U těchto kotlů se vyžaduje současné užití akumulační nádoby, jejíž minimální objem je 55l/kW instalovaného výkonu kotle. 

Pokud chcete žádat o kotlíkovou dotaci, je třeba nejprve zavítat na Váš krajský úřad, kde Vám odborníci poradí. Další informace můžete nalézt na webových stránkách kraje, na vývěsce krajského úřadu. Další zdroje získání informací o tom, jaké jsou podmínky pro získání kotlíkové dotace, může být například zřízená speciální telefonní linka Vašeho kraje nebo i denní tisk.

Kotlíková dotace se však netýká objektů, které slouží k rekreací, ale vztahuje se pouze na rodinné domy a to do 3 bytových jednotekKrálovéhradecký kraj bude v některých případech poskytovat platby již před pořízením ekologického kotle.

Na co lze získat dotaci?

 • tepelný zdroj i náklady vynaložené na jeho instalaci a stavební práce
 • nová otopná soustava a související stavební práce
 • rekonstrukce otopné soustavy spolu s nezbytnou regulací a měřením a úpravy spalinových cest
 • finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy (max. 20 tis. Kč)
 • služby energetického specialisty, pořízení PENB
 • projektová dokumentace

 Co je třeba doložit k úspěšnému vyřízení kotlíkové dotace?

 • Žádost o poskytnutí kotlíkové dotace
 • Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Povinnou přílohou je, pouze pokud slouží k prokázání podmínek energetické náročnosti C, tj. eliminuje povinnost realizovat mikroenergetická opatření.
 • Doložení průkazné fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a výkonu. Dále musíte doložit prohlášení o jeho funkčnosti a používaném palivu.
 • V případě více spoluvlastníků rodinného domu je nutný písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikroenergetická opatření, atd.) v rodinném domě.
 • V případě více spoluvlastníků bytové jednotky potřebujete písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce a rovněž k rodinnému domu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikroenergetická opatření apod.) v rodinném domě.
 • Rovněž potřebujete i písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu či bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikroenergetická opatření apod.) v rodinném domě.
 • Vyjádření energetického specialisty, které dokládá, že dané mikroenergetické opatření je z nabízeného seznamu v daném objektu nejvhodnější.
 • Další přílohy definované příslušným krajem dle jeho individuálních potřeb, související s nastavením přidělování podpory.

V případě, že si nevíte rady, jaký ekologický kotel ATMOS zvolit, kontaktujte nás!

 

Potřebujete poradit s dotací? Obraťte se na nás!

Informace o ochraně osobních údajů

Zpráva bude odeslána na náš e-mail, odpovíme Vám nejpozději do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.

S výběrem vám pomůže:

Pavel Novák